ŽABIČKY - PAVILON C

Učitelky žabiček: Radmila Košutová, Mgr. Vladimíra Tesaříková (ředitelka MŠ), Lucie Blažková
Provozní pracovnice: Eva Černá
Provoz třídy: 7:30 - 16:30
Telefon: 773 791 552

Pedagogickou činnost zajišťují 3 učitelky. Všechny se podílejí na programu systematické výchovně-vzdělávací činnosti. 

Cílem celoročního programu „S pranostikou žabky skáčou celý rok“ je snaha zaměřit se především na komunikaci a navazování kamarádských vztahů, vzájemnou pomoc a spolupráci. Třídní vzdělávací plán využívá činnosti s prvky hry, tvořivosti a experimentu. Jako preventivní prvek při řešení konfliktů používá společně stanovených pravidel chování a jejich dodržování s důrazem na prosociální chování. 

Zaměřuje se na rozvoj pohybových dovedností včetně preventivního cvičení pro správné držení těla, zdokonalování komunikačních dovedností, předmatematických představ, jemné motoriky ruky. Součástí TVP jsou i činnosti rozvíjející děti po stránce hudební a výtvarné.

Ve třídě žabiček je 25 dětí. Provoz třídy je od 7:30 hod. do 16:30 hod. Třída je umístěna v prvním patře v pavilonu C (žabičky). Třída je nově vymalovaná, světlá a prostorná, vkusně a tematicky vyzdobena. Nábytek je výškově přizpůsoben věkové skupině dětí. Třída disponuje dostatkem volného prostoru pro hry i cvičení, jsou zde i hrací koutky, které poskytují dětem dostatek soukromí při hrách. Děti mají k dispozici dostatek hraček, didaktického vybavení, stavebnic z různých materiálů pro tvořivou hru. Všechny pomůcky se během roku snažíme doplňovat a obměňovat.

Pravidla žabiček:

  1. Pozdravíme, poprosíme, poděkujeme
  2. Dohodneme se bez hádek, žalování a ubližování
  3. Každá věc má své místo
  4. Při umývání necákáme vodou kolem sebe
  5. Stolujeme v klidu a čistotě
  6. Nezpůsobujeme zbytečný hluk a křik