Veverky – Pavilon D

VEVERKY - PAVILON D

Učitelky veverek: Eva Florusová, Radka Podškubková
Provozní pracovnice: Zdeňka Kovářová
Provoz třídy: 6:30 - 16:30
Telefon: 773 791 55

Do třídy veverek chodí 18 dětí. Třída je účelně zařízená, má vlastní vchod, sociální zařízení a šatnu. Nábytek je ve třídě situován tak, aby byl dostupný všem dětem. Inovačním plánem jsme ve třídě realizovali několik koutků zaměřených na účelové hraní a vzdělávání.

Klademe důraz na individuální zvláštnosti a potřeby mladších dětí. Komunikace s rodiči je pro nás velmi důležitá. Pravidelně spolu hovoříme a společně se domlouváme. O každém dítěti vedeme individuální záznamy (hodnotící list, portfolio, fotografie).

Děti se podílely na vytváření pravidel. Názorné ukázky správného a nesprávného chování jsme následně vyfotografovali, poté zalaminovali a rozmístili v úrovni očí do herny, šatny a ke vchodům MŠ. Děti tak vedeme k samostatnosti, správnému úsudku a zodpovědnosti.

Společně se snažíme vést děti k samostatnosti také v oblasti hygienických návyků, oblékání, stolování atd. Rýmované říkánky používáme k upevnění našich pravidel. Děti se je rády učí a zároveň si procvičují i svou paměť a artikulaci.

Pravidla Veverek

  1. Veverky umí pozdravit, poprosit a poděkovat!
  2. Veverky se mají rády, vždyť jsou přece kamarádi.
  3. Nehádat se, nekřičet, hračky hezky uklízet!
  4. Každá věc má své místo!
  5. Vodu řádně zastavíme, ať tu není potopa, koše jsou tu na papíry „to jsou naše pravidla“!