VEVERKY - PAVILON D

Učitelky veverek: Mgr. Iva Blahová (zástupkyně ředitelky), Caroline Asuquo, Lucie Blažková Provozní pracovnice: Marcela Bartošová Provoz třídy: 6:30 - 16:30
Telefon: 773 791 553

Do třídy „VEVEREK“ je ve školním roce 2022/2023 zapsáno 21 dětí. Děti jsou ve věku 3 – 4 let.

Třída je prostorná a světlá, vkusně a tématicky vyzdobena. Na výzdobě třídy se podílejí děti sami. V naší třídě hodně zpíváme, tancujeme, hrajeme na hudební nástroje, bubnujeme, rádi tvoříme, malujeme, vyrábíme. Děti mají dostatek pohybu při různých hrách, cvičeních a jógových chvilkách. 

Snažíme se vytvářet pro děti bezpečné prostředí, ve kterém se cítí dobře a které podněcuje jejich aktivitu, zvídavost, potřebu objevovat a rozvíjet osvojené dovednosti a návyky. Na děti je působeno s ohledem na jejich individuální zvláštnosti, zároveň je dbáno na důslednost, díky které jsou předcházeny negativní vlivy či nevhodné chování. V naší třídě si tvoříme pravidla. Tyto pravidla si stanovujeme a vytváříme společně s dětm

 

Společně se snažíme vést děti k samostatnosti také v oblasti hygienických návyků, oblékání, stolování atd. Rýmované říkánky používáme k upevnění našich pravidel. Děti se je rády učí a zároveň si procvičují i svou paměť a artikulaci.

Pravidla Veverek

  1. Veverky umí pozdravit, poprosit a poděkovat!
  2. Navzájem si pomáháme, chováme se k sobě hezky
  3. každá věc má své místo
  4. při umývání necákáme vodou kolem sebe
  5. stolujeme v klidu a v čistotě
  6. nezpůsobujeme nezbytných hluk a křik