Tradice školky

Tradice školky

 • Dýňobraní
 • Vitamínový den – zpracování ovoce a zeleniny a ochutnávka
 • Návštěva Valtických vinných sklepů a Valtického podzemí
 • Pečení sladkostí v MŠ za hlavní účasti dětí
 • Mikulášská oslava ve školce
 • Vánoční oslavy spojené s dílnou a besídkou pro rodiče
 • Zápis předškoláků do ZŠ
 • Kulturní představení-divadlo Radost v Brně
 • Fašank
 • Návštěva knihovny (Měsíc knihy)
 • Jarní vycházky
 • Maminky mají svátek
 • Zápis do MŠ
 • Návštěva ZŠ a oběd ve školní jídelně
 • Karneval, rozloučení s předškoláky
 • Výlet za poznáním
 • Návštěva muzea Valtice  -programy pro děti
 • Návštěva LŠU – výchovný koncert
 • Pravidelná návštěva divadel v MŠ

Spolupráce s rodiči

 • Společná beseda na začátku školního roku.
 • Třídní schůzky a individuální pohovory
 • Ukázkové hodiny – specializované činnosti
 • Akce Dýňobraní,  rozsvěcování vánočního stromečku, jarní dílna -společná práce rodičů a dětí, karneval
 • Finanční pomoc při zajištění provozu školy

Spolupráce se základní školou

  • Seznámení s prostředím ZŠ před zápisem
  • Schůzka s rodiči za účasti učitelek ZŠ
  • Návštěva  vyučování v 1. třídě, družiny a školní jídelny
  • Předávání dětí do 1. třídy na začátku školního roku
  • Edukačně-stimulační program pro předškoláky – 4 lekce v MŠ a ZŠ


 • Spolupráce ve městě

  • Vítání občánků – vystupování dětí
  • Besídky pro  pečovatelský dům, domov důchodců, červený kříž, svaz invalidů