Tradice školky

 • Dýňobraní
 • Vitamínový den – zpracování ovoce a zeleniny a ochutnávka
 • Návštěva Valtických vinných sklepů a Valtického podzemí
 • Mikulášská oslava ve školce
 • Vánoční oslavy spojené s dílnou a besídkou pro rodiče
 • Fašank
 • Návštěva knihovny (Měsíc knihy)
 • Jarní vycházky
 • Zápis předškoláků do ZŠ
 • Maminky mají svátek
 • Zápis do MŠ
 • Návštěva ZŠ a oběd ve školní jídelně
 • Karneval, rozloučení s předškoláky
 • Výlet za poznáním
 • Návštěva muzea Valtice -programy pro děti
 • Návštěva LŠU – výchovný koncert
 • Pravidelná návštěva divadel v MŠ

Spolupráce s rodiči

 • Třídní schůzky a individuální pohovory
 • Ukázkové hodiny – specializované činnosti
 • Akce Dýňobraní,  rozsvěcování vánočního stromečku, jarní dílna -společná práce rodičů a dětí, karneval
 • Finanční pomoc při zajištění provozu školy
 
 

Spolupráce se základní školou

 • Seznámení s prostředím ZŠ před zápisem
 • Schůzka s rodiči za účasti učitelek ZŠ
 • Návštěva  vyučování v 1. třídě, družiny a školní jídelny
 • Předávání dětí do 1. třídy na začátku školního roku
 • Edukačně-stimulační program pro předškoláky – 4 lekce v MŠ a ZŠ

 

Spolupráce ve městě

 • Vítání občánků – vystupování dětí
 • Besídky pro Domov seniorů, Červený kříž, svaz invalidů