STRAVOVÁNÍ

ORGANIZACE PROVOZU STRAVOVÁNÍ

Stravování vyplývá z vyhlášky ministerstva školství č. 48/1993 Sb. o školním stravování z vyhlášek ministerstva zdravotnictví č. 107/2005 Sb. a č. 108/2005 Sb.

 • dítě v mateřské škole má právo denně odebrat oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo

 • podle školského zákona zabezpečuje školní jídelna stravování pro žáky v době jejich pobytu ve školském zařízení

 • dle vyhlášky se první den neplánované nepřítomnosti (nemoci) strávníka v mateřské škole nebo ve škole považuje za pobyt ve školském zařízení, a proto si rodič nebo zákonný zástupce může odnést jídlo v jídlonosiči v době od 11.00 hod do 11.40 hod. Následující dny je rodič povinen odhlásit stravu dle vyhlášky 107/2005 o školním stravování. Neodhlášená strava propadá a nelze zpětně nárokovat odhlášku.

 • pokud by rodiče chtěli odebírat stravu i po dobu prázdnin nebo nemoci dítěte, musí za tuto stravu zaplatit hodnotu jako cizí strávník

 • k odebírání stravy ve školní jídelně je nutno, aby každý strávník měl zakoupen elektronický čip. Tento čip zakoupíte u hospodářky školy. Jeho hodnota je 120 Kč

 • výdej obědů pro strávníky, kteří konzumují jídlo ve školní jídelně je od 11.00 hod do 14.00 hod

 • výdej obědů pro strávníky, kteří jídlo odnášejí v jídlonosičích je od 11.00 hod do 11.40 

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY

 • oběd lze odhlásit den předem na webových stránkách s přiděleným heslem (Internetové objednávání stravy:  http://strav.nasejidelna.cz/0123 ) nebo telefonicky na tel. č. 519 352 180 do 8.00 hodin dne, který odhlašuje
 • oběd lze odhlásit také osobně v kanceláři hospodářky ŠJ ZŠ paní Bezděkové

!! Upozornění !!

 • strávník je trvale přihlášen na oběd, proto musí dbát na řádné odhlašování !!!!
 • pokud strávník nechce chodit na delší dobu (více než 5 pracovních dní) na obědy, musí se osobně odhlásit u hospodářky školy, pokud tak neučiní a obědy si neodhlásí, nelze zpětně nárokovat odhlášku

Ceny stravného ve školní jídelně

Strávníci 3 – 6 let / 7 – 10

Přesnídávka10 / 10 Kč
Oběd22 / 26 Kč
Svačina10 / 10 Kč
Celkem42 / 46 Kč

ZPŮSOB PLACENÍ STRAVY

Strava je placena zálohově na měsíc dopředu!!!

Nebude-li platba uhrazena nejpozději do 1. dne v daném měsíci, nebude strávníkovi nadále poskytnuta strava!!!

Organizační řád je k dispozici na nástěnkách v prostorách ŠJ, MŠ nebo internetových stránkách školy.

Objednávání stravy lze provádět i přes internet (heslo přiděleno p. Bezděkovou).

Internetové objednávání stravy:  http://strav.nasejidelna.cz/0123

Platba sporožirem – nutno zřídit souhlas s inkasem
ČS a.s. pobočka Valtice
Sběrný účet č. 0101100051
Srážka vždy k 25. v měsíci

Platba trvalým příkazem z účtu na účet školy:
ČS a.s. pobočka Valtice
č. ú. 1384057309/0800
VS přidělí MŠ (paní Bezděková)

Platba hotově:
u paní Bezděkové v kanceláři ve školní jídelně ZŠ..