Rybičky – Pavilon B

RYBIČKY - PAVILON B

Učitelky rybiček: Jitka Havlíčková, Hana Václavovičová
Školní asistent: Lucie Blažková
Provozní pracovnice: Anna Tutková
Provoz třídy: 6:30 - 15:30
Telefon: 773 791 551

Ve třídě „Rybičky“ je zapsáno 27 dětí. Třída je heterogenní – tzn. věkově smíšená. Děti jsou ve věku od 4 – 6 let. V letošním roce se bude připravovat 8 dětí na vstup do základní školy. 3 děti s individuálním vzděláváním.

Na začátku každého týdne si společně v diskusním kruhu představíme plán, který nás čeká a přiblížíme si dané téma, kterému se budeme věnovat. V průběhu tématu budou v koutech připravovány činnosti a úkoly.

 S tímto souvisí také dodržování pravidel, která jsme si společně utvořili.
Daná témata vychází z aktuálního dění a prožitků dětí. V některých případech vycházíme také z akcí konaných v našem městě, aktuálního ročního období nebo aktualit ze světa a potřeb dětí.  

Základem je, že objevujeme svět kolem nás, učíme se pracovat společně, všímat si potřeb ostatních (pomáháme mladším dětem, vzhlížíme k starším a zkušenějším), učíme se zdravit, prosit, děkovat a starší děti „vykat“ dospělým.

Moto třídy:

Co mi řekneš, zapomenu,

co mi ukážeš, to si zapamatuji,

co mě necháš udělat, to budu umět.


Cíl:

Vytvořit podnětné prostředí pro všechny „Rybičky“, zkrátka být rádi spolu.

Být pomocníkem při zvládání odloučení od maminky a tatínka.

Společně se učit spolupracovat, komunikovat a řešit vzniklé problémy „sám“.

S předškoláky se připravit na vstup do ZŠ.

Naši třídu i hernu máme rozdělenou na několik hracích koutů s různým zaměřením podle rozdělení inteligencí /Gaardner/. Společně s dětmi jsme si utvořili hrací koutky s názvy – Ateliér, Kostičkárna, Autíčkárna, Knihovna a hra s písmeny, Kuchyňka, Hudba a Kostýmy, Kout drah, Lego koutek, Dřevohry, Rébusy a Kout s plastelínou.

Zpíváme, cvičíme, tancujeme, kreslíme, malujeme, modelujeme, tiskáme, čteme, tvoříme, konstruujeme, stavíme, společně si hrajeme a objevujeme vše nové a nepoznané.

S dětmi pracujeme na základě prožitkového učení, což s sebou přináší zážitky, poznání, prožitky i po stránce emoční, také určitou formu dětské představivosti. Vnímáme fyzickou stránku sebe sama a rozvíjíme intelekt.

Spousta věcí se nám také nedaří, ale snaha je základ učení.