Rybičky – Pavilon B

RYBIČKY - PAVILON B

Učitelky rybiček: Jitka Havlíčková, Hana Václavovičová
Školní asistent: Lucie Blažková
Provozní pracovnice: Anna Tutková
Provoz třídy: 7:00 - 15:30
Telefon: 773 791 551

Ve třídě „Rybičky“ je zapsáno 24 dětí. Třída je heterogenní – tzn. věkově smíšená. Děti jsou ve věku od 4 – 6 let. V letošním roce se bude připravovat 10 dětí na vstup do základní školy. 1 chlapec má domácí vzdělávání.

Na začátku každého týdne si společně v diskusním kruhu představíme plán, který nás čeká a přiblížíme si dané téma, kterému se budeme věnovat. V průběhu tématu budou v koutech připravovány činnosti a úkoly.

 S tímto souvisí také dodržování pravidel, která jsme si společně utvořili.
Daná témata vychází z aktuálního dění a prožitků dětí. V některých případech vycházíme také z akcí konaných v našem městě, aktuálního ročního období nebo aktualit ze světa a potřeb dětí.  

Základem je, že objevujeme svět kolem nás, učíme se pracovat společně, všímat si potřeb ostatních (pomáháme mladším dětem, vzhlížíme k starším a zkušenějším), učíme se zdravit, prosit, děkovat a starší děti „vykat“ dospělým.

Moto třídy:
Co mi řekneš, zapomenu,
co mi ukážeš, to si zapamatuji,
co mě necháš udělat, to budu umět.

Cíl:
Vytvořit podnětné prostředí pro všechny „Rybičky“, zkrátka být rádi spolu.
Být pomocníkem při zvládání odloučení od maminky a tatínka.
Společně se učit spolupracovat, komunikovat a řešit vzniklé problémy „sám“.
S předškoláky se připravit na vstup do ZŠ.

Naši třídu i hernu máme rozdělenou na několik hracích koutů s různým zaměřením podle rozdělení inteligencí /Gaardner/. Společně s dětmi jsme si utvořili hrací koutky s názvy – Ateliér, Kostičkárna, Autíčkárna, Knihovna a hra s písmeny, Kuchyňka, Hudba a Kostýmy, Kout drah, Lego koutek, Dřevohry, Rébusy a Kout s plastelínou.

Každý kout je vybaven prostorem pro umístění kartiček. V každém koutku je omezený počet dětí. Každé dítě má možnost si zvolit individuálně kout, ve kterém se bude věnovat spontánním či částečně řízeným činnostem. Děti mají možnost během dne vystřídat několik koutů. V koutech musí děti dodržovat stanovená pravidla.

Zpíváme, cvičíme, tancujeme, kreslíme, malujeme, modelujeme, tiskáme, čteme, tvoříme, konstruujeme, stavíme, společně si hrajeme a objevujeme vše nové a nepoznané.S dětmi pracujeme na základě prožitkového učení, což s sebou přináší zážitky, poznání, prožitky i po stránce emoční, také určitou formu dětské představivosti. Vnímáme fyzickou stránku sebe sama a rozvíjíme intelekt.Spousta věcí se nám také nedaří, ale snaha je základ učení.