Zápis do školky

ZÁPIS DO ŠKOLKY

Zápis do mateřské školy se uskuteční vždy v měsíci dubnu. O termínu zápisu do mateřské školy ředitelka písemně informuje MěÚ. Na základě Rozhodnutí o přijetí  jsou děti právní cestou přijímány do mateřské školy.  Seznam přijatých dětí je vyvěšen na přístupném místě pro všechny rodiče- u vchodu MŠ a na webových stránkách MŠ.