ZÁPIS DO ŠKOLKY

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2022/2023 bližší informace sdělíme v nejbližším termínu.

K zápisu je nutno doložit:

  1. žádost o přijetí (ke stažení v sekci Pro rodiče – dokumenty ke stažení)
  2. kopii rodného listu
  3. potvrzení lékaře o řádném očkování (je součástí přihlášky)
  4. platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte

Po obdržení řádných dokumentů k přijetí, bude zákonným zástupcům na jejich emailovou adresu odesláno registrační číslo žádosti.

Ředitelka v zákonném termínu rozhodne o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

V případě dotazů mne kontaktujte: na email: ms.valtice@tiscali.cz  nebo na telefon: 724 177 871

Mgr. Vladimíra Tesaříková (ředitelka školy)