ZÁPIS DO ŠKOLKY

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 proběhne bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců ( v souladu s opatřením MŠMT)

Termín zápisu je od 2.5. do 16.5.2021.

Pouze v tomto termínu je možné doručit přihlášky!!! Na přihlášky doručené v jiném termínu nebude brán zřetel!!!

Lze je doručit:

  1. do datové schránky školy (číslo datové schránky: w6ysvjz)
  2. emailem s uznávaným elektronickým podpisem, nelze akceptovat prostý email (ms.valtice@tiscali.cz)
  3. poštou (Jabloňová 298, 691 42 Valtice)
  4. do poštovní schránky školy
  5. ve výjimečných případech osobně, po telefonické domluvě (724 177 871)

K zápisu je nutno doložit:

  1. žádost o přijetí (ke stažení v sekci Pro rodiče – dokumenty ke stažení)
  2. kopii rodného listu
  3. potvrzení lékaře o řádném očkování (je součástí přihlášky)
  4. platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte

Po obdržení řádných dokumentů k přijetí, bude zákonným zástupcům na jejich emailovou adresu odesláno registrační číslo žádosti.

Ředitelka v zákonném termínu rozhodne o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Seznam přijatých dětí (pod registračními čísly) bude zveřejněn dne 2.6.2021 na internetových stránkách školy a na vývěsce školy.

V případě dotazů mne kontaktujte: na email: ms.valtice@tiscali.cz  nebo na telefon: 724 177 871

Mgr. Vladimíra Tesaříková (ředitelka školy)