LOGOPEDICKÉ CHVILKY

logopedie pro nejmenší

Jména: Eva Florusová Dis., Radmila Košutová
Kontakt: Individuální konzultace dle domluvy

Mateřská škola Valtice nabízí dětem, které navštěvují třídy Veverky a Kuřátka skupinovou preventivní logopedii. Dětem se věnují zkušené logopedické asistentky paní Radmila Košutová a paní Eva Florusová Dis.

Každý druhý týden v dopoledních hodinách si děti formou her, říkadel, písniček, pohádek a jiných prospěšných cvičení rozvíjet řeč. Logo-chvilky budou tvořit různé dehové cvičení, artikulační cvičení, nápodoba zvuků, procvičování hrubé a jemné motoriky. Tyto chvilky mohou významně pomoci předcházet  vzniku lehkých vad výslovnosti. U výskytu závažnějších logopedických vad doporučí návštěvu klinického logopeda.

Individuální logopedie

Jména: Mgr. Radka Havlová
Kontakt: E-mail: radka.havel@gmail.com
 
Dětem ze tříd Ježečci, Rybičky a Žabičky je umožněna pravidelná individuální logopedie pod vedením školního logopeda:
 
  • vše je zahájeno zářijovou logopedickou depistáží, na základě které je rodičům doporučena logopedická terapie
  • cvičení probíhají pravidelně u každého dítěte jednou týdně v dopoledních hodinách
  • děti se mohou těšit na setkávání v přátelské atmosféře a procvičování formou her a zábavy 
  • rodiče jsou pravidelně informováni o pokroku dětí, jak trénovat také doma a jak se dále zlepšovat
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.