KDY MŮŽE JÍT DÍTĚ DO ŠKOLKY

Milá maminko a tatínku,

pro každé dítě je vstup do mateřské školy velkou změnou v jeho životě. Přichází nové zážitky a pocity, se kterými se dítě setkává poprvé. Dítě si musí zvyknout na novou budovu, nové tváře a přizpůsobit se novému režimu. Každé dítě přichází do mateřské školy z jiného prostředí, jedná velmi individuálně. Většina dětí reaguje pláčem, jiné děti se vztekají. Vždy je toto období, jak pro dítě,tak pro mateřskou školu, velmi obtížné.

Abychom těmto problémům zčásti předešli, snažme se o to, aby naše děti zvládaly to, co od něj mateřská škola očekává.

Co by mělo zvládnout dítě v mateřské škole:

  • používat toaletu, důležité je říci si o potřebu, použití  plen je nepřípustné!!!
  • pustit kohoutek, umýt si ruce a následně je vysušit ručníkem, pověsit ručník
  • obouvat a zouvat papuče a boty – s tkaničkami pomůže učitelka
  • poznat si svou skříňku, své oblečení – vše musí být podepsáno, popřípadě označeno značkou dítěte
  • svlékat/oblékat základní oblečení (tričko, kalhoty, punčocháče, bundu – se zipem pomůže učitelka)
  • při stolování vydržet sedět na svém místě, jíst lžící, uklidit si po sobě
  • pít z hrnečku

Tímto Vás, rodiče, žádáme o trénování těchto dovedností již před vstupem do mateřské školy. Vůbec se nelekejte, pokud nejsou dovednosti Vašeho dítěte na dané úrovni. Od zápisu ještě zbývá spousta času k nápravě. Snažte se být trpěliví, motivujte své děti, chvalte je a nacvičujte, co je třeba. Odměnou pak bude spokojené dítě, které bude prožívat úspěch, předejdeme komplikacím.

Mateřská škola je vzdělávací instituce, která plní požadavky stanovené rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Vzdělávání spočívá především ve výchovně- vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče. Je proto nutné, aby přijaté dítě k předškolnímu vzdělávání bylo od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým vzdělávacím programem.

Při zahájení pravidelné docházky do mateřské školy začíná dítěti plynout zkušební doba tří měsíců, ve které se ověřuje, zda dítě je připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým vzdělávacím programem MŠ. V případě, že dítě není připraveno na výchovně-vzdělávací proces , může ředitelka mateřské školy, na dobu nezbytně nutnou pro odstranění nežádoucích skutečností, udělit dítěti odklad docházky do mateřské školy.

 

ADAPTAČNÍ POSTUP

Tento postup je uplatňován u dětí, které přijdou poprvé do mateřské školy.

První setkání s mateřskou školou probíhá při zápisu formou krátkého rozhovoru, prohlédnutím prostor mateřské školy, každé dítě obdrží drobný dárek.

 Zahájení docházky do mateřské školy bývá pro dítě nejtěžším obdobím, je proto vhodné, když toto období prožije dítě v přítomnosti svého rodiče.

Adaptační postup:
1. týden – První den v MŠ je za účasti rodičů – přivítání, vzájemné seznámení dítě dostane nebo si samo vybere svoji značku – maximálně 1 hodinu.
2. týden –   Dopolední docházka – většinou již bez doprovodu rodiče, odchod před obědem nebo odchod po obědě.
3. týden – Od třetího týdne, pokud probíhá adaptace bez obtíží, je možné vyzkoušet celodenní pobyt dítěte v MŠ.

První tři měsíce jsou převážně seznamovací. Nedivte se, že dítě nekreslí žádné obrázky nebo se nezapojuje do činností. Důležité je, že si hraje, navazuje kontakty a nachází své místo v kolektivu. To ostatní se dostaví později samo, až přijde ten pravý čas.