Kuřátka – Pavilon E

KUŘÁTKA - PAVILON E

Učitelky kuřátek: Monika Vaškovičová, Mgr. Daniela Kružíková
Provozní pracovnice: Eva Černá
Provoz třídy: 7:30 - 15:30
Telefon:773 791 554

Ve třídě kuřátek je 14 dětí. Třída je umístěna v samostatném pavilonu společně se třídou Veverek. Tyto dva pavilony mají samostatný vchod. Třída je prostorově menší, ale vkusně vybavena novějším nábytkem, který je výškově přizpůsoben věku dětí.

 Jsou zde vytvořeny hrací kouty pro individualizaci vzdělávání. / dopravní – auta, vláčky, domácnost – kuchyňka, panenky, tělovýchovný, konstruktivní  –  velké, malé kostky, tvořivý a výtvarný, hudební, relaxační. Pavilony E a D mají společný TVP.

Věkově mladší děti mají svá vývojová specifika, proto volíme individuální přístup k jejich „ vzdělávání“. 

Aby byly děti v mateřské škole co nejspokojenější, vycházíme z Maslowovy pyramidy potřeb, která pokrývá fyziologické potřeby a pocit jistoty a řádu.

Pravidla:

  1.  Když si hračky roztahám, na místo je zase dám.
  2.  Ve třídě se máme rádi a jsme všichni kamarádi.
  3.  Pár kouzelných slovíček při sobě vždy nosím:  „Nashledanou, dobrý den, děkuji a prosím“ .
  4.  To jsou prsty, to jsou dlaně, mýdlo s vodou patří na ně.
  5.  Ke stolečku sedneme, už se ani nehneme.
  6.  Záda pěkně narovnáme, na kolínka ruce dáme, a počkáme chviličku na dobrou polívčičku.