KUŘÁTKA - PAVILON E

Učitelky kuřátek: Monika Vaškovičová, Radka Podškubková
Provozní pracovnice: Marcela Bartošová Provoz třídy: 7:30 - 15:30
Telefon:773 791 554

Ve třídě kuřátek je 16dětí. Třída je umístěna v samostatném pavilonu společně se třídou Veverek. Tyto dva pavilony mají samostatný vchod. Třída je prostorově menší, ale vkusně vybavena novějším nábytkem, který je výškově přizpůsoben věku dětí.

 Jsou zde vytvořeny hrací kouty pro individualizaci vzdělávání. / dopravní – auta, vláčky, domácnost – kuchyňka, panenky, tělovýchovný, konstruktivní  –  velké, malé kostky, tvořivý a výtvarný, hudební, relaxační. Pavilony E a D mají společný TVP.

charakteristika třídy

Počet dětí:          16
Počet chlapců:   8
Počet dívek:         8

Naším hlavním cílem je vytvořit ve třídě příjemné klima pro adaptaci dětí a vést je k samostatnosti, zejména v sebeosbsluze (převlékání, hygiena, stolování), v umění požádat o pomoc, vyslovit svou potřebu, své přání. Našim velkým cílem je, aby si problémy, konflikty a obdobné situace se děti naučily vyřešit nejdříve mezi sebou, slovy, teprve při neúspěchu jdou požádat dospělého. 

Úzce spolupracujeme se sesterskou třídou „Veverek“ – třídou malinko starších kamarádů. Setkáváme se s nimi ráno při scházení, odpoledne při rozcházení, na zahrady také chodíme společně, ale také se občas navštěvujeme během školního roku ve třídě na společných projektech. Dětem dopřáváme spoustu pohybu, a to jak při ranním cvičení, tak během spontánních her v herně nebo na školní zahradě. 

Pravidla:

  1. Když si hračky roztahám, na místo je zase dám.
  2. Ve třídě se máme rádi a jsme všichni kamarádi.
  3. Pár kouzelných slovíček při sobě vždy nosím:  „Nashledanou, dobrý den, děkuji a prosím“ .
  4. To jsou prsty, to jsou dlaně, mýdlo s vodou patří na ně.
  5. Ke stolečku sedneme, už se ani nehneme.
  6. Záda pěkně narovnáme, na kolínka ruce dáme, a počkáme chviličku na dobrou polívčičku.