JEŽEČCI - PAVILON A

Učitelky ježečků: Marie Polášková, Eva Florusová Dis.
Asistentka pedagoga: Andrea Jeníčková
Provozní pracovnice: Jarmila Hyclová
Provoz třídy: 6:30 - 16:30
Telefon: 773 791 550

Pavilon A se nachází v bočním traktu komplexu mateřské školy, má vlastní vchod z ulice Vilová opatřený bezpečnostním zařízením. Třídu Ježečků momentálně navštěvuje 23 dětí.

Třída i herna jsou prostorově orientovány na jižní stranu, okna směřují na zahradu, kterou maximálně využíváme. Vchod, šatna a sociální zařízení směřují na severní stranu.

Materiálové vybavení třídy je optimální, stolky i židličky odpovídají daným hygienickým normám, ostatní nábytek je dostupný všem dětem.

 Výchovně vzdělávací práci provádíme ve skupinkách, zaměřovat se musíme na činnosti individuální vzhledem k věkovým a individuálním zvláštnostem dětí. 

Upřednostňovat se snažíme učení prožitkové. V rámci individualizace výchovně – vzdělávací práce jsme vytvořily pracovní zóny pro daný počet dětí, které jsou tematicky různorodé.Neustále nalézáme a připomínáme dohodnutá pravidla chování v dětském kolektivu, zejména pravidla týkající se bezpečnosti dětí.

Pravidla:

  1. Pozdravíme, poprosíme, poděkujeme.
  2. Dohodneme se bez hádek, žalování a ubližování.
  3. Každá věc má své místo.
  4. Při umývání necákáme vodu kolem sebe.
  5. Stolujeme v klidu a čistotě.
  6. Nezpůsobujeme zbytečný hluk a křik.
  7. S úsměvem jde všechno líp.