Rozhodnutí o vrácení školného

Rozhodnutí o vrácení školného

Z důvodu doporučení vlády, v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění Covid 19, vedení mateřské školy po dohodě se zřizovatelem Městem Valtice rozhodlo o přerušení provozu mateřské školy v době od 17.3.2020 do 18.5.2020. Za tuto dobu bude všem plátcům úplaty za předškolní vzdělávání, na základě rozhodnutí ředitelky mateřské školy, vrácena částka 800 Kč. Od 18.5.2020 byl provoz mateřské školy obnoven a s ním opět pokračuje povinnost hradit řádně školné – tj. v měsíci květnu 200 Kč. V případě rozhodnutí zákonných zástupců, že dítě již do konce školního roku nenastoupí, bude odpuštěna úplata za měsíc červen, tj. 400 Kč.

Ve: Valticích

Dne 27.5.2020                                                                       Mgr. Vladimíra Tesaříková

ředitelka mateřské školy