Rozhodnutí o přerušení provozu mateřské školy

Rozhodnutí o přerušení provozu mateřské školy

Na základě projednání s představiteli zřizovatele – Rada města Valtice konané dne 6.5.2020 v 16:00 (usnesení č. 25) bude provoz mateřské školy Valtice přerušen v době od 1.8.2020 do 31.8.2020.

Provoz v měsíci červenci bude omezen pro zaměstnané rodiče. Školné se hradí pouze za přítomné děti.

 

 

 

                                                                                              Mgr. Vladimíra Tesaříková

                                                                                              ředitelka mateřské školy

 

 

Ve: Valticích

Dne: 27.5.2020