Aktuální informace k nástupu dětí do MŠ

Vážení rodiče,

v případě, že jste přihlásili své dítě k docházce do mateřské školy v době mimořádných opatření, je třeba, abyste při první návštěvě školky odevzdali čestné prohlášenío neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Formulář najdete v sekci „dokumenty ke stažení“, nebo vám bude vydán k podpisu při příchodu do školky. Svým podpisem také potvrdíte, že jste se seznámili s pravidly provozu a zavazujete se tak k jejich respektování v plném rozsahu.

Pravidla provozu jsou k dispozici na odkaze Provoz mateřské školy v období mimořádných opatření do konce školního roku 2019/2020 i v prostorách šaten.

Nezapomeňte své děti přihlásit ke stravování u paní vedoucí stravování!

Děkujeme!!!